Om oss

Investor Oy erbjuder en kostnadseffektiv och professionell lösning för personalbehov. Vi verkar i hela EU.


Vårt arbetsområde är främst de nordiska länderna, men vi har också arbetat utanför Skandinavien som Spanien, Frankrike, Italien, Rumänien och Tyskland.


Investor Oy: s mest historiska byggarbetsplats var projektet Sound Bridge (Øresundsbron), som förbinder hela Europa via land. På brobyggarbetsplatsen arbetade våra klasssvetsare med tillverkning av block och på svenska sidan utförde vi sandblästring och målning.


Expert och kompetent personal. Vår bransch är inom bygg-, svets-, varvs- och varvsindustrin. Vi arbetar även i petrokemiska fabriker och pappersbruk i omfattande underhålls- och nybyggnadsroller.


Kontakta oss för även de minsta projekten, eftersom Investor Oy garanterar framgång och överkomlig omfattande prissättning. Kundnöjdhet är viktigt för oss.


Här är valda bilder

av de mycket krävande och utmanande

rostskydds- och målningsprojekten i Sundet.

Våra samarbetspartners