Investor Oy

Bemanning


Investor Oy är ett företag som startade sin verksamhet 2004 och specialiserar sig på bemanning och är verksam inom Europeiska unionen.


Via oss hittar du proffs för alla dina projekt - faktorer vars resultat garanterar resultat och hög kundnöjdhet.


Vi värdesätter alla projekt, vare sig de är stora eller små.

Att hålla tidtabellen är en viktig del av vår professionalism och vårt sätt att arbeta.


Säkerheten för både kunder och anställda är viktigt för oss.

Vi investerar i miljöskydd, t.ex. vi ägnar särskild uppmärksamhet åt återvinning.


Kundnöjdheten för Investor Oy:s verksamhet och tillgång är på en hög nivå.


Investor Oy täcks av kundansvar och är alltid en pålitlig partner.

Personalen har alltid gällande skyddsutrustning som är certifierade för arbetet.